تورهای لحظه آخری در کانال تلگرام

Image

جدول قیمت

هتل درجه دو تخته یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2تا6 سال بدون تخت
SANI/FRAGRANCE BUGIS 3* 5.830.000 6.660.000 5.830.000 5.300.000
ARENAA STAR/VALUE HOTEL THOMSON 3* 5.900.000 6.840.000 N/A 5.300.000
FLAMINGO BY THE LAKE/ QUALITY HOTEL MARLOW 4* 6.130.000 7.460.000 6.000.000 5.370.000
GRAND SEASON/QUALITY HOTEL MARLOW 4* 6.210.000 7.420.000 6.160.000 5.400.000
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG/HOTEL ROYAL 4* 6.280.000 7.570.000 6.230.000 5.420.000
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG/QUEENS 4* 6.360.000 7.720.000 6.310.000 5.500.000
VERDANT HILL/QUEENS 4* 6.460.000 8.030.000 6.370.000 5.520.000
FURAMA/FURAMA RIVERFRONT 4* 6.510.000 8.120.000 6.410.000 5.550.000
CORUS/COPTHORN KING 4* 6.610.000 8.280.000 6.510.000 5.600.000
CONCORDE/ORCHARD PARADE HOTEL 4* 6.790.000 8.640.000 6.660.000 5.700.000
SUNWAY PUTRA/GRAND COPTHORN WATERFRONT 5* 6.840.000 8.680.000 6.790.000 5.730.000
PACIFIC REGENCY /ORCHARD PARADE HOTEL 4* 6.860.000 8.640.000 6.660.000 5.650.000
ISTANA / GRAND PARK CITY HALL 5* 7.070.000 9.160.000 6.990.000 5.800.000
ROYAL CHULAN/SWISSOTEL THE STAMFORD 5* 7.290.000 9.950.000 7.420.000 5.950.000
PULLMAN/ORCHAD HOTEL 5* 7.370.000 9.590.000 7.070.000 5.830.000
ROYAL CHULAN/ONE FARRER HOTEL & SPA 5* 7.420.000 9.840.000 7.370.000 6.000.000
SHERATON IMPERIAL / SHERATON TOWERS SIGAPORE 5* 7.490.000 10.000.000 7.440.000 6.080.000
INTERCONTINENTAL/MARINA MANDARIN 5* 7.670.000 10.300.000 7.460.000 6.000.000
JW MARRIOT/MARINA MANDARIN 5* 8.180.000 11.210.000 7.890.000 6.200.000
SAHNGRI-LA / SHANGRI-LA 5* 9.090.000 13.180.000 9.040.000 6.890.000
RITZ CARLTON / THE RITZ CARLTON 5* 9.140.000 13.280.000 9.090.000 6.910.000