تورهای لحظه آخری در کانال تلگرام

Image

جدول قیمت

هتل درجه دو تخته یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2تا6 سال بدون تخت
COMPAS RIVER CITY BB 3.245.000 4.145.000 2.925.000 2.575.000
REX BB 3.345.000 4.195.000 2.925.000 2.575.000
ABBA BB 3.695.000 4.795.000 - 2.575.000
PRAG BB 4.045.000 5.245.000 3.495.000 2.895.000
CROWN PLAZA BB 4.275.000 5.975.000 3.575.000 2.895.000
MARRIOTT BB 4.325.000 6.100.000 3.175.000 2.895.000
METROPOL BB 4.595.000 6.675.000 3.495.000 2.895.000
SAINT TEN BB 4.825.000 6.845.000 3.675.000 2.925.000