تورهای لحظه آخری در کانال تلگرام

Image

جدول قیمت

هتل درجه دو تخته یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2تا6 سال بدون تخت
TOPKAPI BB 2.200.000 2.680.000 2.030.000 1.890.000
BLUE MARMARAY BB 2.300.000 2.790.000 2.100.000 1.890.000
CUMBALI PLAZA BB 2.310.000 2.750.000 2.100.000 1.890.000
ALFA BB 2.360.000 2.750.000 2.100.000 1.890.000
BLUE WAY CITY BB 2.440.000 3.130.000 2.130.000 1.890.000
ALLSEASON BB 2.440.000 3.160.000 2.160.000 1.890.000
GRAND EMIN BB 2.490.000 3.270.000 2.180.000 1.890.000
YUKSEL BB 2.540.000 2.900.000 2.200.000 1.890.000
CITY BU MOLTON ROSE BY MOLTON BB 2.520.000 3.170.000 2.170.000 1.890.000
ETERNO BB 2.570.000 3.340.000 2.500.000 1.890.000
ICON BB 2.580.000 3.270.000 2.230.000 1.890.000
DORA BB 2.590.000 3.090.000 2.190.000 1.890.000
THE PEAK BB 2.600.000 3.340.000 2.240.000 1.890.000
DEDEMAN BB 2.670.000 3.540.000 2.300.000 1.890.000
GRAND WASHINGTON BB 2.750.000 3.400.000 2.285.000 1.890.000
KONAK BB 2.730.000 3.680.000 2.260.000 1.890.000
HURRY INN MERCURE BB 2.790.000 3.590.000 2.290.000 1.890.000
SURMELI BB 2.790.000 3.700.000 2.290.000 1.890.000
CRYSTAL BB 2.860.000 3.775.000 2.380.000 1.890.000
NAZ CITY BB 2.890.000 3.950.000 2.390.000 1.890.000
METROPOLITAN TAKSIM BB 2.955.000 4.060.000 2.380.000 1.890.000
GRAND CEVAHIR BB 2.960.000 3.790.000 2.360.000 1.890.000
GRAND OZTANIK AVANTGARD BB 2.955.000 4.060.000 2.390.000 1.890.000
LARES PARK BB 3.200.000 4.300.000 2.540.000 1.890.000
TITANIC CITY BB 3.270.000 4.370.000 2.420.000 1.890.000
SWISSOTEL BB 3.460.000 5.100.000 2.790.000 1.890.000
POINT TAKSIM BB 3.700.000 5.630.000 3.270.000 1.890.000