تورهای لحظه آخری در کانال تلگرام

Image

جدول قیمت

هتل درجه دو تخته یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2تا6 سال بدون تخت
NORK RESIDENCE 4* 2.090.000 2.540.000 1.760.000 1.490.000
SHIRAK 3* 2.140.000 2.490.000 1.980.000 1.490.000
SILACHI 3* 2.150.000 2.580.000 1.990.000 1.490.000
REGINEH 3* 2.190.000 2.490.000 1.860.000 1.490.000
ROYAL PLAZA 4* 2.280.000 2.730.000 1.980.000 1.490.000
AVIATRANS 4* 2.320.000 3.090.000 1.790.000 1.490.000
BARSAM 4* 2.330.000 3.110.000 1.810.000 1.490.000
EUROPE 4* 2.350.000 2.850.000 1.720.000 1.490.000
ARARAT 4* 2.360.000 2.990.000 1.760.000 1.490.000
TUFENKIAN 4* 2.370.000 2.710.000 2.120.000 1.490.000
METROPOL 4* 2.380.000 2.950.000 1.930.000 1.490.000
OPERA SUITE 4* 2.460.000 3.040.000 1.940.000 1.490.000
HILTON 4* 2.640.000 3.450.000 N/A 1.490.000
HYATT PALACE 4* 2.650.000 3.410.000 1.840.000 1.490.000
RADISOON BLU 5* 2.890.000 3.810.000 2.290.000 1.490.000
NATIONAL 5* 3.150.000 4.460.000 1.810.000 1.490.000
MARRIOT 5* 3.290.000 4.590.000 1.990.000 1.490.000